Taisyklės

REALYBĖS ŠOU
„SAMSUNG GALAXY DREAM CHEF“ 
SĄLYGOS

 1. Šiose sąlygose išdėstyta informacija apie dalyvavimą projekte „Samsung Galaxy Dream Chef“ (toliau – Projektas), organizuojamame SIA „Samsung Electronics Baltics“, registracijos numeris 40003963909, registracijos adresas Duntes 6, Ryga, LV-1013, Latvija (toliau – Organizatorius).
 2. Šis Projektas – Pabaltyje vykstantis realybės šou, kurio metu dalyviai nuo 15 iki 28 metų (toliau Dalyvis arba Dalyviai) turi galimybę įgyti patirties maisto pramonėje, jie yra mokomi 3 profesionalių šefų ir, metę iššūkį savo maisto gaminimo galimybėms, tobulėdami asmeniniame ir profesiniame gyvenime varžosi dėl laimėjimo.
 3. Registruodamiesi dalyvavimui projekte asmenys privalo perskaityti ir sutikti su šiomis Projekto Sąlygomis, kurios yra teisiškai įpareigojančios. Jei asmuo yra nepilnametis, Sąlygas turi perskaityti ir su jomis sutikti vienas iš asmens tėvų ar globėjų.
 4. Projektas organizuojamas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje; projektas bus transliuojamas „MTG“ grupės kanalais Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje (pvz., televizijoje, internete, radijuje ir).
 5. Projekto dalyviai turi būti 15–28 metų amžiaus. Dalyviams nėra taikomi jokie lyties, tautybės, gyvenamosios vietos ar kitokie apribojimai.
 6. Projekte neleidžiama dalyvauti Organizatoriaus Darbuotojams ir Organizatoriaus paskirtos Projekto prodiuserių grupės (toliau – Prodiuserių grupė) nariams, jų šeimos nariams.
 7. Projektas vykdomas nuo 2017 m. birželio 13 d. iki 2017 m. spalio 24 d. ir yra suskirstytas į keletą etapų:
  1. Elektroninių paraiškų dalyvavimui Projekte pateikimas 2017 m. birželio 13–28 dienomis;
  2. Paraiškų įvertinimas ir dalyvių atranka 2017 m. birželio 29 d. iki 2017 m. liepos 4 dienomis;
  3. Dalyvių atranka dalyvavimui vaizdo interviu kiekvienoje šalyje 2017 m. liepos 4 dieną;
  4. Vaizdo interviu su išrinktais dalyviais rengimas 2017 m. liepos 7–9 dienomis;
  5. Apmokymai ir supažindinimas su dalyvavimo Projekte tvarka prieš filmavimą 2017 m. liepos 10–16 dienomis;
  6. Projekto filmavimas ir vaizdo medžiagos rengimas 2017 m. liepos 18–25 dienomis;
  7. Į finalą patekusių dalyvių vaizdo istorijų filmavimas 2017 m. rugpjūčio 3–5 dienomis;
  8. Projekto laidų transliavimas nuo 2017 m. rugsėjo 5 iki 2017 m. spalio 24 dienos.
 8. Projektas vyksta anglų kalba.
 9. Projekto kūrimas ir filmavimas vyks „H2O6“ architektūros ir medijų centre, esančiame 4 Durbes, Rygoje, LV-1048, Latvijoje.
 10. Organizatorius ir Prodiuserių grupė Dalyviams Projekto metu suteiks apgyvendinimą, pervežimą į ir iš Projekto filmavimo vietų bei, pasibaigus projektui, pasirūpins kelione atgal namo į Latviją, Lietuvą ar Estiją.
 11. Asmenys gali pateikti paraišką dalyvavimui Projekte šiuose internetiniuose puslapiuose:
  1. dreamchef.lv dalyviams Latvijoje;
  2. dreamchef.lt dalyviams Lietuvoje;
  3. dreamchef.eu dalyviams Estijoje.
 12. Visos paraiškos, pateiktos per 11 punkte minimus internetinius puslapius, bus vertinamos Organizatorių ir Prodiuserių grupės.
 13. Prodiuserių grupė turi teisę susisiekti su kiekvienu pareiškėju ir paprašyti patikslinti duomenis tam, kad galėtų tinkamai įvertinti pareiškėją.
 14. Prodiuserių grupė turi teisę Pareiškėjo paprašyti pateikti papildomų vaizdo įrašų arba nuotraukų tam, kad galėtų tinkamai įvertinti pareiškėjo žinias ir turimą talentą.
 15. Pateiktos paraiškos, neatitinkančios šių Sąlygų, nebus vertinamos. Įžeidžiančios, ne visiškai užpildytos ar nesuprantamos paraiškos nebus vertinamos ir bus pašalintos iš pareiškėjų sąrašo.
 16. Iš viso Organizatoriai ir Prodiuserių grupė atrinks 12 Dalyvių: 4 Dalyvius iš Latvijos, 4 Dalyvius iš Estijos, 4 Dalyvius iš Lietuvos.
 17. Pasirašydamas atskirą sutartį su Organizatoriais Dalyvis sutinka:
  1. dalyvauti apmokymuose ir laidų filmavime nuo 2017 m. liepos 7 d. iki 2017 m. rugpjūčio 5 d;
  2. laikytis konfidencialumo ir neatskleisti jokios su Projektu susijusios informacijos iki laidų transliavimo „MTG“ kanalais;
  3. asmens socialinių tinklų paskyrose netalpinti ir tretiesiems asmenims neatskleisti su Projektu susijusios informacijos prieš tai negavus raštiško Organizatorių ar Prodiuserių grupės sutikimo;
  4. laikytis virtuvės šefo ir neatidėliotinos pagalbos taisyklių ir kitų nurodymų;
  5. Organizatoriai ir Prodiuserių grupė turi teisę Dalyvio paprašyti socialiniuose tinkluose ar kitokiais būdais skelbti tam tikrą informaciją apie Projektą.
 18. Projekto metu visi Dalyviai varžysis dėl laimėjimo (toliau – Laimėjimas), tačiau tik geriausias dalyvis iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos gaus šį Laimėjimą:
  1. Titulą ir trofėjų „Dream Chef of Latvia“, „Dream Chef of Lithuania“, „Dream Chef of Estonia“;
  2. galimybę stažuotis geriausiame Baltijos šalių restorane; stažuotės trukmę ir sąlygas nustato Organizatorius;
  3. piniginį 1500 EUR prizą;
  4. viešinimo paslaugas, kuriomis rūpinsis viešųjų ryšių specialistas; paslaugos apimtį ir sąlygas nustato Organizatorius.
 19. Visi 3 geriausi dalyviai iš kiekvienos šalies paskutinėje laidoje susikaus dėl „Dream Chef of Baltics“ titulo, o laimėtojas bus apdovanotas:
 20. titulu ir trofėjumi „Dream Chef of Baltics“;
 21. piniginiu 1500 EUR prizu.
 22. Dalyviai praranda teisę į prizą, jei yra nustatoma, kad Dalyvis nesilaikė Projekto Sąlygų ar jo dalyvavimas buvo nesąžiningas.
 23. Dalyviai sutinka, kad Organizatoriai naudos Dalyvio asmeninius duomenis Projekto organizavimo ir vykdymo tikslams.
 24. Dalyviai sutinka, kad Projekto vykdymui jie gali būti filmuojami, fotografuojami ar kitaip įamžinti. Dalyviai sutinka, kad tokia filmuota medžiaga, nuotraukos, įrašai ar dalyvio atvaizdas bus naudojamas Organizatorių „Samsung Galaxy“ prekinio ženklo populiarinimo tikslais. Dalyviai negaus jokio atlygio už tokį jų atvaizdo ar su dalyviu susijusios informacijos naudojimą.
 25. Dalyviai sutinka Organizatoriui perleisti visas intelektinės nuosavybės teises, kurios gali atsirasti ir būti susijusios su pagaminto maisto atvaizdais, Dalyvio Projekto metu sukurta vaizdo ar kitokia medžiaga ir su tuo, kad Dalyvio darbai gali būti naudojami „Samsung Galaxy“ prekinio ženklo populiarinimo tikslais Organizatorių nuožiūra, bet kurioje šalyje ir be įsipareigojimo Dalyviui mokėti ar kitaip atsilyginti už jo sukurtą medžiagą.
 26. Organizatoriai pasilieka teisę pagrįstai ir pagal taikomus atitinkamus teisinius reikalavimus keisti Sąlygas.
 27. Organizatorius neprisiima atsakomybės už Projekto sustabdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) ar kitų veiksnių, kurie nepriklauso nuo Organizatoriaus.
 28. Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl: (a) negautų paraiškų dėl sisteminės klaidos ar kitų priežasčių, kurios nepriklauso nuo Organizatoriaus; (b) pavėluotai pateiktų, pamestų, neteisingai užpildytų paraiškų; (c) bet kokių klaidų ar netinkamo kompiuterinių sistemų darbo; (d) bet kokių nesklandumų, žalos ar nuostolių, patirtų dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Organizatoriaus; (e) bet kokių Dalyvių klaidų.
 29. Dalyviai patys atsakingi už savo veiksmus ar neveikimą.
 30. Kaip leidžia dabartiniai įstatymai, Organizatoriai nėra atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, sužeidimus ar Dalyvio patirtą nusivylimą dalyvaujant Projekte ar gavus laimėjimą.
 31. Projektui ir jo Sąlygoms taikomi Latvijoje galiojantys įstatymai, nepriklausomai nuo to, ar Dalyvis paraišką pateikė latviškame dreamchef.lv, lietuviškame www.dreamchef.lt ar estiškame www.dreamchef.eu puslapiuose. Šalys sutinka su Projektu susijusius ginčus spręsti Latvijos Respublikos teismuose.
 32. Iškilus bet kokiems su Projektu, pareiškėjais ir Dalyviais susijusiems klausimams, prašome susisiekti su Organizatoriais „Facebook“ žinute, Organizatoriaus atstovais elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +371 29285378.